Publieke Activiteiten
 schooljaar
2008-09
 schooljaar
2009-10
 schooljaar
2010-11
 schooljaar
2011-12
 schooljaar
2012-13
Boekenbeurs 28 Augustus 2009 (schooljaar 2009-2010) activiteit: 28-8-2009 
gepost door: ken.vanhuffel  |  29-6-2009 15:16
Boekenbeurs schooljaar 2009-2010

wanneer: 28 Augustus 2009
waar: Blok AI
vanaf: 09:00
tot: 15:15
Boekenbeurslijsten schooljaar 2009 - 2010 Bekijk HIER !
academische zitting 15 mei 2009 ter gelegenheid van 100 + 1 jaar VTS activiteit: 4-5-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  5-6-2009 20:29
PROGRAMMA ACADEMISCHE ZITING 15 MEI 2009 - aanvang 19.30 uur
Dhr. Dirk Govaert, directeur vzw Vrije Technische Scholen, “VTS 100+1, klaar voor de toekomst”
Dhr. Frank Vandenbroucke, Vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming : gastspreker
Mgr. Luc Van Looy : “Geloven in techniek”
Mevr. Mieke Van Hecke, directeur-generaal VSKO : “Competentiebeleid in BSO/TSO”
Mevr. Lieve Van Daele, schepen voor cultuur, evenementen, onderwijs en emancipatie , “Het belang van het technisch onderwijs in een centrumstad”
Dhr. Marc Seghers, voorzitter schoolbestuur vzw Vrije Technische Scholen : “Bouwen aan... de toekomst”

Na de academische zitting wordt aan alle aanwezigen een receptie aangeboden.
Muzikale omlijsting door (oud-) personeelsleden van de scholen
100+1 jaar VTS activiteit: 17-11-2008 
gepost door: dirk.govaert  |  9-1-2009 14:2
15 mei 2009 : academische zitting 100+1 jaar VRIJE TECHNISCHE SCHOLEN
jubileum van àlle VTS-entiteiten : BSO/TSO - BuSO - CLW
17 mei 2009 : opendeurdag (van 10.00 tot 17.00 uur)

De Vrije Technische scholen vieren hun 100+1 jarig bestaan in een
totaal (ver)nieuw(d)e campus in de Breedstraat 152 te Sint-Niklaas
maandkalender april 2009 activiteit: 2-4-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  2-4-2009 16:30
bestandnaambestandtypedatum
maandkalender april 2009.DOC application/msword 4/2/2009 4:30:28 PM
nieuw logo voor de Vrije Technische Scholen activiteit: 12-4-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  12-4-2009 16:5
bij de start van het feestjaar 100+1 jaar Vrije Technische Scholen wordt het nieuwe logo onthuld.
Doe!dagen activiteit: 4-4-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  3-4-2009 14:31
Van 30 maart tot 1 april was het weer zover! Een massa dolenthousiaste 12-jarigen rende van de ene naar de andere blok op VTS met slechts één doel voor ogen: hun stalen robot of hun houten klimkikker zo snel en zo mooi mogelijk afwerken.
Zij werden vakkundig bijgestaan door onze eigen leerlingen van de lasserij, carrosserie, elektriciteit en hout.
In de bouwafdeling werden de leerlingen van het 6de leerjaar omgevormd tot echte bouwvakkers, compleet met helm en overal. Ze leerden daar de beginselen van het metsen.
De leerkrachten en leerlingen van Industriële Wetenschappen, zorgden voor een echte Zweinstein-sfeer in hun labo met leuke experimenten.
Voor vele kinderen een gesmaakte eerste kennismaking met de wereld van wetenschap en techniek!
maandkalender maart 2009 activiteit: 20-2-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  20-2-2009 10:32
bestandnaambestandtypedatum
maandkalender maart 2009.DOC application/msword 2/20/2009 10:31:46 AM
opendeur 17 mei 2009 activiteit: 5-5-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  5-5-2009 11:15
Rijbewijs op school activiteit: 5-3-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  5-3-2009 14:41
Nadat de 64 leerlingen van het 6e en 7e jaar 8 uur theoretische rijopleiding op school volgden op lesvrije momenten, legden zij op 5 maart 2009 hun theoretisch examen af.
verfraaiingswerken inkom VTS BSO/TSO - Breedstraat 152 activiteit: 5-3-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  5-3-2009 14:55
Leerlingen en leerkrachten van de bouwafdeling werken momenteel aan de verfraaiing van de hoofdingang van de school
12
sociale stage voor de leerlingen van 7e jaar BSO activiteit: 28-5-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  9-6-2009 17:3
7de BEROEPS VAN VTS TONEN HUN SOCIAAL ENGAGEMENT.

De leerlingen van het zevende beroeps van de VTS te Sint-Niklaas worden op het beroepsleven voorbereid met stages in het bedrijfsleven. Twee maal per schooljaar draaien zij gedurende drie weken mee in een bedrijf, specifiek aan hun studiekeuze. Vaak mondt dit uit in concrete jobaanbiedingen van stagebedrijven, die op die manier de kwaliteiten van de toekomstige personeelsleden kunnen beoordelen. Gedurende enkele jaren wordt binnen de VTS, vanuit de vakken godsdienst en maatschappelijke vorming, gezocht naar een sociale component om de stage te vervolledigen. In het kader van zo’n ‘sociale stage’ gingen de leerlingen van het zevende jaar Industrieel Onderhoud een dag meewerken in Dagactiviteitencentrum De Moester in Sint-Denijs-Westrem. In dit centrum, in 1995 opgericht door vzw Hand in Hand, krijgen psychisch kwetsbare mensen een zinvolle dagbesteding. De leerlingen van de VTS staken een helpende hand toe met karweitjes in de tuin, in het houtatelier en in de gebouwen van De Moester. Ook het middagmaal verliep samen met de bezoekers van het Centrum. De leerlingen van het zevende jaar Bouw hebben een week later gezorgd voor een betonnen vloerplaat in de serre, eveneens in samenwerking met de aanwezige mensen met een psychosociale problematiek.

De dag na hun bezoek aan De Moester gingen de leerlingen van het zevende jaar Industrieel Onderhoud in op de uitnodiging van het OCMW van Sint-Niklaas om senioren wegwijs te maken in de werking van de GSM. Door één of enkele leerlingen samen te zetten met één of enkele senioren werd gezorgd voor een echt persoonlijke begeleiding, die meteen ook resulteerde in warme gesprekken.
Hieronder enkele sfeerbeelden van het bezoek van de leerlingen van het zevende jaar Industrieel Onderhoud aan De Moester
ZORGBELEID activiteit: 7-5-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  6-5-2009 21:54
TEAMWERK

In onze school is zorg dragen voor leerlingen belangrijk. Het is een gedeelde zorg. Vakleerkrachten, klastitularissen, opvoeders, GOK-leerkrachten, het zorgteam van AB025, de leerlingenbegeleider, het CLB en de directie werken intensief samen om het waar te maken voor onze leerlingen.

EERSTELIJNSZORG

De vakleraar gaat dagelijks met de leerlingen om. Hij/zij bemoedigt de vooruitgang van de leerlingen. Loopt het moeilijk dan wordt dit besproken met de klastitularis, de collega’s (klassenraad), de betrokken opvoeder, de GOK-leerkracht.

Het zorgteam in AB025 is er voor socio-emotionele begeleiding. Ze maken werk van preventie en remediëring van leer- en gedragsproblemen.

ZORGTEAM

Heeft een leerling extra zorg nodig dan is er de leerlingenbegeleider die samen met het CLB oplossingen zoekt. Wekelijks zitten ze samen met de pedagogische directeur in de cel leerlingenbegeleiding.
GROENE SCHOOL activiteit: 6-5-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  6-5-2009 21:51
DUURZAME SCHOOL

We zetten concrete stappen om te bouwen aan een duurzame school.

MILIEUZORG OP SCHOOL

MOS is een milieuzorgproject van kleuter- tot en met hogeschool. Sinds 2001 heeft de VTS een officieel MOS-logo. Het zegt dat we werk maken van groene thema’s.

AFVALBEHEER

Een nijverheidstechnische school produceert veel afval. Elke afdeling heeft specifieke afvalstromen. Het is dan ook evident dat er bewust wordt gerecycleerd. De restafval wordt gestructureerd verwerkt.
Dit gescheiden afvalbeleid op school werkt! Binnen het schooldomein zijn er verschillende plaatsen gereserveerd voor afval. In elke werkplaats is er een afvalkaart met een overzicht van de verzamelpunten op de campus. Hout, steenpuin, papier en karton worden in afzonderlijke containers verzameld. De afvalstrook voor batterijen, banden, lampen en gesorteerd metaal is weldra operatief.

LEERLINGENACTIES

In lessen en projecten is er aandacht voor groene thema’s: dikketruiendag in de eerste graad, bezoek aan het containerpark, lessen over groene energie,…
Leerlingen worden ook gesensibiliseerd om zwerfvuil op de campus te vermijden en om afval in de juiste vuilnisbak te droppen.
GELIJKE ONDERWIJSKANSEN activiteit: 6-5-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  6-5-2009 21:52
GELIJKE ONDERWIJSKANSEN

GOK-TEAM

Een zorgteam is dagelijks in de weer om de leerkansen van elke leerling te optimaliseren, in het bijzonder voor die leerling met een leerachterstand of een leerstoornis.
GOK dus voor meer …. léér-kracht !

MAATWERK

Alle begeleidende en/of remediërende maatregelen worden bij aanvang van het schooljaar vastgelegd in een GOK-contract.
Dit gebeurt in overleg met de leerling én de ouders en… vooral met respect voor de eigenheid van de leerling ! Het is ‘maatwerk’.

VOOR WIE

Binnen GOK willen we méér doen voor diegenen die het extra moeilijk hebben : leerlingen met ADHD, dyslexie, dysorthografie, dyscalculie of een autismespectrumstoornis.
Ook jongeren met een schoolverleden in het Buitengewoon Onderwijs en leerlingen met een vreemde thuistaal verdienen onze bijzondere zorg.

LEREN LEREN

In de eerste graad bestaat er een traject “leren leren” dat elke leerling doormaakt.
Ook wordt voortdurend geïnvesteerd in taalvaardigheid, van het eerste tot en met het zevende jaar.

MIDDAGSTUDIE – TIJDSKLAS

Zij die het qua tempo en mogelijkheden lastiger hebben, kunnen tot 4 keer per week terecht in een begeleide avond- of middagstudie. We proberen hier vooral te remediëren.
Diezelfde leerlingen kunnen tijdens de proefwerken terecht in “de tijdsklas”. Daar wordt hen ook de kans geboden om de taalvakken mondeling af te leggen.

SOCIO-EMOTIONELE BEGELEIDING

Grote aandacht schenken we ook aan de socio-emotionele problematiek bij leerlingen.
Aandacht en respect voor het “anders-zijn” van elke individuele leerling staat centraal in onze aanpak. Op elk ogenblik staan er mensen klaar om aan crisisopvang te doen.

KIEZEN VOOR GEZOND

Gezien het nijverheidstechnische karakter van de school is ook de fysieke paraatheid van de leerling een “must”. Een ongezonde levensstijl staat leerkansen in de weg en hypothekeert op termijn de toekomstige loopbaan. De turnleerkrachten, in samenwerking met de CM én met internationale partners, gaan actief obesitas “te lijf” !
bestandnaambestandtypedatum
visietekst GOK 1e graad derde cyclus.pdf pdf 11/20/2009 1:33:13 PM
Gezonde school activiteit: 26-4-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  28-4-2009 16:53
GEZONDE SCHOOL

Sinds september 2007 moeten alle basis- en secundaire scholen een gezondheidsbeleid uitstippelen . De onderwijsminister wenst dat elke Vlaamse school nadenkt over haar gezondheidsbeleid. Maar ook dat elke school eigen keuzes maakt en een beleid op maat van haar leerlingen ontwikkelt.

Een gezonde levensstijl is belangrijk om lekker in je vel te zitten. Hoe inspireert de VTS jongeren om te kiezen voor gezond?

We werken samen met partners.

CLB Waas en Dender is onze onmiddellijke partner. Zij verstrekken deskundige informatie bij de keuze, de planning en de uitvoering van concrete acties en het uitdenken van ons gezondheidsplan.

We kiezen voor concrete acties.

Enkele voorbeelden uit een brede waaier initiatieven.

Eerste graad: het gezond ontbijt, relationele vorming, workshop de gezonde brooddoos, lessen hygiëne, teamdagen sociale vaardigheden, wedstrijd rookvrije klas, middagsport, obesitasproject, lessen gezonde voeding, EHBO, berekenen BMI, …

Tweede graad: relationele vorming, maat in de shit, verantwoord uitgaan (alcohol), actieve speelplaats, hef- en tiltechnieken, afname eurofittesten, …

Derde graad: getuigenis Anonieme Alcoholisten Vlaanderen, relationele vorming, bezoek Jongeren Advies Centrum, gezond zonnen, veilig op de stageplek, rugschool, …

We gaan voor projectwerk.

‘Being healthy, feeling good’ is het thema van ons multilateraal comeniusproject. Gedurende twee jaar werken leerlingen en leerkrachten in een internationaal team aan dit gezondheidsproject.
Geïntegreerde proef activiteit: 25-4-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  28-4-2009 16:53
Elke leerling uit het 6de TSO/BSO en 7de BSO werkt een afstudeeropdracht af.

Die proef is vakoverschrijdend en toetst de praktische en technische kennis, de attitudes en het procesmatig werken van de leerlingen.

In de VTS kan elke afstuderende leerling een beroep doen op een technische mentor en een taalmentor.
De technische mentor maakt inhoudelijke afspraken en volgt de realisatie van het praktische gedeelte.
De taalmentor helpt de leerling bij de logische opbouw, de correctheid, de vormgeving en de taal van het dosier en de presentaties.

Drie maal per schooljaar stelt de leerling zijn project aan een jury voor.
De jury bestaat uit de technische mentor, de taalmentor en enkele deskundigen uit het bedrijfsleven.

ELEKTRO CHALLENGE 2009 activiteit: 28-3-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  29-3-2009 11:13
Op 27 januari 2009 hebben twee leerlingen van 6 BEI meegedaan aan de scholenwedstrijd Elektro Challenge 2009 te Oudenaarde. Geert Van Steerteghem streed mee bij de residentiële installaties en Yves Lefebure in de industriële installaties. Een kwalificatie voor de nationale wedstrijd hebben ze niet gehaald. Op de appreciatie van de jury konden ze wel rekenen. (Guy Verwilligen)
Workshop ‘gezonde brooddoos’ activiteit: 28-3-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  29-3-2009 11:15
In een gezonde brooddoos vinden we lekker eten dat energie geeft . Over die boodschap kan je praten. Maar leren doe je door te experimenteren.
De leerlingen van 2A gingen aan de slag: bruine boterham, gezond beleg, voldoende groenten en fruit. Een gesmaakt initiatief! (project van Rita Verdickt)

GEINTEGRERDE PROEF: tweede evaluatieronde activiteit: 28-3-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  29-3-2009 11:16
Elke leerling uit het 6de TSO/BSO en 7de BSO werkt een afstudeeropdracht af. Die proef is vakoverschrijdend en toetst de praktische en technische kennis, de attitudes en het procesmatig werken van de leerlingen.
In de VTS kan elke afstuderende leerling een beroep doen op een technische mentor en een taalmentor. De technische mentor maakt inhoudelijke afspraken en volgt de realisatie van het praktische gedeelte. De taalmentor helpt de leerling bij de logische opbouw, de correctheid, de vormgeving en de taal van het dossier en de presentaties.
Drie maal per school jaar stelt de leerling zijn project aan een jury voor. Die jury bestaat uit de technische mentor, de taalmentor en enkele deskundigen uit het bedrijfsleven. De twee laatste weken van maart ging de tweede sessie door.
Derde leerjaar Berkenboom timmert vogelkastje activiteit: 28-3-2009 
gepost door: dirk.govaert  |  29-3-2009 11:17
De Basisschool Berkenboom- Heistraat koos dit jaar voor het projectthema “bouwen “
Het derde leerjaar koos als onderdeel “daken “.
Op 16 en 18 maart kwam het jonge volkje timmeren in de afdeling hout.
Ze maakten een vogelkastje. Na het timmerwerk kregen ze een rondleiding in de hout- en bouwafdeling. In mei leggen dit jaar de vogels hun ei in een VTS - vogelkastje.
1234
footer